istoric biserica cu luna

Monografia Bisericii cu luna Monografia Bisericii cu luna Monografia Bisericii cu luna Monografia Bisericii cu luna Monografia Bisericii cu luna Monografia Bisericii cu luna Arhitectura. Sculptura. Pictura. Obiecte de cult, Arhitectura Influențe ale stilurilor occidentale în arhitectur Proiectantul și constructorul Bisericii cu Lună Sculptura Sculptura nouă Sculptura nouă Sculptura nouă Sculptura veche Sculptura veche Sculptura veche Sculptura veche Pictura Pictura veche Pictura veche Pictura veche murală Terminarea lucrărilor de pictură veche și sfințire

Ultimele Evenimente

Mihai Eminescu omagiat la Biserica cu Luna Seara de rugaciune inchinata parintilor si copiilor Invitatie seri duhovnicesti,18-25 martie 2012 Cateheze în perioada Postului Mare Preasfințitul Sofronie a aniversat 13 ani de la hirotonia întru arhiereu și 5 ani de la întronizarea în scaunul eparhial al Oradiei Duminica Ortodoxiei la Biserica cu Luna Nicolae Jiga in memoria bihorenilor Un moment istoric la o biserica incarcata de istorie 90 de ani de la reinfiintarea Episcopiei Oradiei Preafericitul Parinte Patriarh Daniel la Catedrala cu Luna Procesiune de Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2008 ian 26 slujba inmormantare preot traian codila 2008 ian 20 slujba comuna ecumenica 2008 ian 06 boboteaza 2007 mai 19 parastas ps coman 2007 mai 04 mosoiu 88 ani 2007 aug 15 sarbatoare hram sf maria 2007 februarie 25 intronizare ps sofronie 2007 aug 11 inmormantare arhidiacon savu teodor 2007 aprilie 29 ps sofronie ps petroniu

Newsletter

Pentru a primi cele mai noi stiri si informatii va rugam sa va inscrieti pentru newsletter cu ajutorul formularului de mai jos:

Nume:

Telefon:

E-mail:

Ceas

Meteo
Fazele lunii


Fazele lunii

 

Arhitectura. Sculptura. Pictura. Obiecte de cult, arte aplicate și decorative. Cartea veche. Fondul

Arhitectura. Sculptura. Pictura. Obiecte de cult, arte aplicate și decorative. Cartea veche. Fondul

„ Alături de documentele vechi, de filele bătrînelor cronici, de cumpănitele predanii ale strămoșilor si de obiceiurile pămîntului — arăta Prea Fericitul Patriarh Iustin Moiseseu - monumentele istorice biseri¬cești sînt izvoare nesecate, care ne ajută să cunoaștem aspecte din is¬toria poporului nostru, să înțelegem moștenirea artistică și culturală a străbunilor". Asupra acestui adevăr stăruia (nu cu mult înainte de a trece la cele veșnice) si marele nostru istoric de artă bisericească, Prof . I. D. Ștefănescu, într-un interviu acordat publicistului Constantin Dumitrescu:
„ Monumentele le studiem, le păstrăm și vrem să le restaurăm pentru că ele sînt adevăratele documente, singurele care nu mint. Absolut obiec¬tive. Cum să mintă piatra, marmora, nisipul și cărămida? Istoria po¬porului nostru se citește cu glasul monumentelor ".
Tocmai de aceea - la serbările jubiliare din 1934, cu prilejul împli¬nirii a 150 de ani de la punerea pietrei fundamentale a Bisericii cu Lună din Oradea - Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului afirma unele ca acestea: „ Cine vrea să cunoască ce a însemnat biserica ortodoxă pentru neamul românesc așezat în răscrucea patimilor seculare, să vină aici în Bihor și să vadă ". Și tot atunci, grăitor și impresionant, sublinia această idee și Episcopul Roman Ciorogariu al reînființatei Episcopii a Oradiei: „ Relicvele bisericilor noastre: pietre, icoane, prapori, cărți, pergamente, veșminte și odoare bisericești ne vorbesc în graiul lor mistic de vremu¬rile credinței eroice a românilor ortodocși din această alvie a râului etnio românesc ".
În cuprinsul mărețului șantier de zidire economică, socială și cultu¬rală - care este Republica Socialistă România - un anume loc își au si șantierele de restaurare a monumentelor noastre istorice bisericești, la proporții de neimaginat înainte de 23 August 1944. Prin osîrdia și jertfelnicia ierarhilor, clericilor și credincioșilor, cu ajutoare din partea epar¬hiilor, cu fonduri substanțiale din partea statului, pretutindeni în țară - în afară de zidire de biserici noi și de împodobire a celor vechi - s-au restaurat și se restaurează monumente de arhitectură și artă bisericească. „ Astăzi - pune mărturie tot Prea Fericitul Părinte Patriarh - condu¬cerea statului nostru, în cadrul stăruitoarei și patrioticei acțiuni de pro¬tecție, consolidare și restaurare a monumentelor istorice din țară, desfă¬șoară o impunătoare acțiune de restaurare a bisericilor și mănăstirilor, monumente
istorice ".
Subliniind, la fel, că „ statul nostru acordă o grijă deosebită pentru păstrarea șt restaurarea monumentelor istorice ", P.S. Episcop Vasile Coman al Oradiei îndeamnă clerul să studieze si să valorifice patrimoniul artistic, cultural, istoric ce există la parohii ( biserici cu vechime istorică, obiecte de cult și icoane vechi, carte veche bisericească, fond arhivistic ) și, pe temeiul acestor izvoare, să întocmească lucrări monografice: „ Ce bine și frumos ar fi dacă la fiecare parohie am avea o astfel de mono¬grafie, ca un fel de oglindă a trecutului parohiei și al bisericii ". Unei asemenea cerințe se străduiește să răspundă si cartea în care se înscrie si materialul de față.
În cele ce urmează, vom stărui asupra zestrei artistice si istorice a Bisericii cu Lună ( arhitectura, sculptura, pictura, obiectele bisericești și de arte aplicate, cartea veche si fondul arhivistic ). Dacă vom aminti unele date cu caracter istoric, vom face aceasta numai pe scurt și numai în mă¬sura în care iconomia lucrării pretinde aceasta.
Punerea pietrei fundamentale s-a săvîrsit la data de 9 noiembrie 1784, în cuvenita atmosferă sărbătorească, dar și străfulgerată - în chip firesc pentru români - și de grijile ori nădejdile ce si le puneau în re¬voluția lui Horia, izbucnită abia cu o săptămînă în urmă. Pisania care consemnează evenimentul - săpată în piatră, pe timpanul de deasupra cafasului corului - este redactată în trei limbi, potrivit naționalității ortodocșilor din Oradea - Orașul Nou: în românește, în grecește
( pentru macedoromânii cărora le plăcea să se numească „greci" ) și în sîrbește. Pisania în românește se află în partea dinspre miazănoapte. Transpunem - din litere chirilice în litere latine - acest text, pentru întîia oară, absolut așa cum este săpat în piatră, fără nici un fel de modificare. Cu precizarea că litera „k" din alfabetul chirilic corespunde, în alfabet la¬tin, pentru limba noastră, cu literele „c" sau „eh", iar pentru nume străine sau termeni străini se menține „k". Textul pisaniei în româ¬nește:
„ Zidire a Bisearicii aceștia Temeiul cel din început sau pus în anul 1784 în 9 zi noem cu Voia și slobozenie a Preaînălțatului Imperat Ro¬manilor IOSIF al II le căruia fie pomenire vecinică stepanind în Eparhie Aradului Episcpul Petru Petrovici Fiind Protopresviter Oradiei Mari Georgie Ranisavlevici. Iară Mihail Pioșpechi si Mihail Criștof Titori. Sau zidit cu chieltuiala Norodului Dreptcredincios Neunit de neam Grecesc Romanesc si Serbesc Lăcuitoriu a Orașului acestuia și a hramului Ador¬mirii a Născătoarei De Dumnezeu cu Fii ascultători. Prin Kiumes Meistor lakob Eder și loann Lins Paler ".


Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro