Home

Introducere Focul din anul 1836 Renovarea bis. din anul 1929 Scoala confesionala ortodoxa Renovarea bis. din anul 1909 Restaurarea episcopiei ortodoxe din Oradea Alegerea Episcopului Roman Investirea si instalarea Preotii Cartile din biserica Aceeasi reconfirmare în anul 1773 Reconfirmarea Conventiei din an.nl 1713 Protestul vicarului-episcop Meletie Kovács contra Protestul comumtatii contra episcopului Moise Drag Noua confirmare a Conventiunei din anul 1713. Raspunsul Împaratului. Inclyía Universitas Cuvântarea deputatului Emanuel Beöthy Petitia adresata împaratului Iosif al Il-lea. Raspunsul Consiliului Lett Regale la protestul epi Inclyta Particularis Congregatio kont Hacked By George Hacked By George

Ultimele Evenimente

Mihai Eminescu omagiat la Biserica cu Luna Seara de rugaciune inchinata parintilor si copiilor Invitatie seri duhovnicesti,18-25 martie 2012 Cateheze în perioada Postului Mare Preasfinţitul Sofronie a aniversat 13 ani de la hirotonia întru arhiereu şi 5 ani de la întronizarea în scaunul eparhial al Oradiei Duminica Ortodoxiei la Biserica cu Luna Nicolae Jiga in memoria bihorenilor Un moment istoric la o biserica incarcata de istorie 90 de ani de la reinfiintarea Episcopiei Oradiei Preafericitul Parinte Patriarh Daniel la Catedrala cu Luna Procesiune de Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2008 ian 26 slujba inmormantare preot traian codila 2008 ian 20 slujba comuna ecumenica 2008 ian 06 boboteaza 2007 mai 19 parastas ps coman 2007 mai 04 mosoiu 88 ani 2007 aug 15 sarbatoare hram sf maria 2007 februarie 25 intronizare ps sofronie 2007 aug 11 inmormantare arhidiacon savu teodor 2007 aprilie 29 ps sofronie ps petroniu

Newsletter

Pentru a primi cele mai noi stiri si informatii va rugam sa va inscrieti pentru newsletter cu ajutorul formularului de mai jos:

Nume:

Telefon:

E-mail:

Ceas

Meteo
Fazele lunii


Fazele lunii

 

Cuvântarea deputatului Emanuel Beöthy

Cuvântarea deputatului Emanuel Beöthy


A délutánni ülésekbe folyvást és többnyire localis érdekit, •partikuláris sérelmek lévén, napirenden ezek a közlése kévés érdeket nyújtanak két nevezetes tárgyak véve: Az egyik t. i. Bihar megyének kívánsága, mely abban ál, hogy a G. N. E. hiveknek a G. E. papok által magok hitére tsabitása és adományokat ketsegteíése, hitegetése, sött kényszerilése a Helytartó Tanácsnak 1814 Nov. 29 én a G. E. püspökhöz 30.561 sz. alat intézet parantsolatján alapulván, még oly törvények nem lenne, mely fényetekével sújtana azokat ki Felebarátainkat lelke csendeségével nem gondolván oket hitegelés, csábítás, adományok vagy éppen kényszerítés által, Országosan be vett a nyugadalma-son követett vallásokból kizavarják a fentebb ki tett ahoz hasonló Törvénytelen parantsok megszüntetésével egy új törvény alkaíásal mely üly nyomattatások ellen kit kit bisztositani, a téringetöket pedig — Allectio — méllóbüntetésel fenitse. Ezek elo Terjesztése a volt küldöttség véleménye hogy az felterjeszthetik. A kérdésbe forgó hitegetés s csábítás módját Petrovics némileg részletesekben adván elo: hogy az egyesült vatlásu Papok Templom ajtója elott felütik a hordó pálinkát, minden el menot itallal kínálnak, és az ivott egyesült hivinek toborzok (verbunkosok) módjára mint egy kifogják egésszen a Katonai toborzok módja szerint a kik katonák fogják azt, a ki császár borából (mint mondani szoktak) ivott, másut pedig úrbéri regulatiok hajtatnak végre, s azáltal a G. N. E, hitü lakosok irtásokat vagy más földeket vesztenek, az együgyü népet azzal hitegetik, hogy vissza kapják ét veszet irtásokat, ha az egyesültek hitére térnek, mely után egész Helységeket sikeiült el csábítanak, a minek azonban nem valosulvása, hitegetés ígérete, késobb sajnálandó bakát elenség lön következése. Beöthy. — Nem egészen lévén a küldöttség véleményivel megelégedve ily formán szólott a Tárgyban. Midon a Vallás Tárgyában indítványomat megtettem, kértem Tettes Rendeket méltoz-tatnának a G. N. Egyesültek sorsát is szivekre venni, atyáskodó ^gondoskodásokat reájok is kiterjeszteni, mint hogy ok is a Protestánsokhoz hasonló nyomattatást, és égbe kiáltó üldöztetést szenvednek. A T-tes Rendeknek Böltsesége azomba jobban látta a két tárgyat osszve nem kötni, a minek ugyan én okát átlátni soha-képes nem valék, de magára a Protentánsok ügyére nézve is a környülmének kedvetlensége, és azon félelem, nehogy az edigieknél is keményebb rendszabások következtetnek, tanátsosabbnak mutatta ugyan az egész Tárgyát ideig óráig letenni, s kedvezobb ido vár tobbá felfügeszteni, a Tettes Rendek lelkes pártfogásába mutatkozott türelem, szelédség, mindazonáltal azon reményei éltetett hogy az üldözés leikétol meglegett Catholicus klérus vala-hára meg szelídül fel hagyánd ká-hozatas üldözésével, reményünk-ben azonban rútul esetet terjesztek elo mint'rilka jelét a türelemnek, annak hogy mennyire vetemedhetik az ügy nevezett keresztényi szelédség, midon nem az erkölcs, hanem a terítésnek vad dühevezérli a vallás szolgáit (itt hoszaban eloadja Bihar vármegyei eset részleteit) mellyek szerint, egy valami reversális következésében követelés alá vett G. N. E. hitü személy meg halálozván te-metése 5 napokig meg gatoltától anyira hogy holt test dögleletes ki közölgése az egész famíliát mirigy zeibe dönteni. Egy másik személy addig üldöztetett sanyargattattott mégben a szerentsétlen egészen megtébolyodott, ha illyen türelmetlen üldözésben ál (így fojtata beszedjét) a kereszténység látékonysága, bátram el merem mondani mi képen talán inkább bankodon kelletik hogy hazánkban gyökeret vett a Keresztény vallás, és nyilván ki jelenteni, hogy ha ez n szörnyuségeknek valahára gát nem vettetik, kiszebb leszek az üldözötiökhez által mennyi, mintsem az üldözök közöt maradjak, a szárad leikével, az erköltseséggel, és a kereszténységgel egyáfámt ellenkezo üldözések egy nemének meg szüntetése tekintetébol tehát felszotitom a Tettes Rendeket hogy a kérdésbe forgó tsábitokra alkalmai szolgáltató felsobb parantsolalokat Törvényteleneknek nyilalkoztassák, egyszersmind kezdemény! Jogoknak fogva Törveiiy czikkelyt iniciáljwak mely szerint az illejés térítok jövendoben büntetessenek - Dumbrovszki sí Somogy - spun: Nem lesz tehát Biharnak Isten és emberek elölt igazsága kivánata teljesülne ha csak puszta panasz gyanánt terjesztik a Ö felsége eleibe, de Törvény javaslat által a sérelem kút fejé el nem záratik annyival inkább szükséges tehát a felterjesztéshez azonnal (örvényt is ragasztani, mert az 1830 Esztendei Diétának egész Fönyereségéhez tartóz k ezen gyakorlati Elöiétesitése, hogy a Rendeknek hatalmokban ál a sérelmek sorában és Törvény javaltani, mindenül a hol azt jónak és szükségesnek taláiyák különben is nagyon botránkoztató alapot, hogy a mit álunk most, Calholicus Clerus nyilván büntetlen gyakorolhatja az Allectiot, a protestáns lelkipásztor pedig a Csabitásnak még az árnyékáért büntettik.


Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro