Home

Introducere Focul din anul 1836 Renovarea bis. din anul 1929 Scoala confesionala ortodoxa Renovarea bis. din anul 1909 Restaurarea episcopiei ortodoxe din Oradea Alegerea Episcopului Roman Investirea si instalarea Preotii Cartile din biserica Aceeasi reconfirmare în anul 1773 Reconfirmarea Conventiei din an.nl 1713 Protestul vicarului-episcop Meletie Kovács contra Protestul comumtatii contra episcopului Moise Drag Noua confirmare a Conventiunei din anul 1713. Raspunsul Împaratului. Inclyía Universitas Cuvântarea deputatului Emanuel Beöthy Petitia adresata împaratului Iosif al Il-lea. Raspunsul Consiliului Lett Regale la protestul epi Inclyta Particularis Congregatio kont Hacked By George Hacked By George

Ultimele Evenimente

Mihai Eminescu omagiat la Biserica cu Luna Seara de rugaciune inchinata parintilor si copiilor Invitatie seri duhovnicesti,18-25 martie 2012 Cateheze în perioada Postului Mare Preasfințitul Sofronie a aniversat 13 ani de la hirotonia întru arhiereu și 5 ani de la întronizarea în scaunul eparhial al Oradiei Duminica Ortodoxiei la Biserica cu Luna Nicolae Jiga in memoria bihorenilor Un moment istoric la o biserica incarcata de istorie 90 de ani de la reinfiintarea Episcopiei Oradiei Preafericitul Parinte Patriarh Daniel la Catedrala cu Luna Procesiune de Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2008 ian 26 slujba inmormantare preot traian codila 2008 ian 20 slujba comuna ecumenica 2008 ian 06 boboteaza 2007 mai 19 parastas ps coman 2007 mai 04 mosoiu 88 ani 2007 aug 15 sarbatoare hram sf maria 2007 februarie 25 intronizare ps sofronie 2007 aug 11 inmormantare arhidiacon savu teodor 2007 aprilie 29 ps sofronie ps petroniu

Newsletter

Pentru a primi cele mai noi stiri si informatii va rugam sa va inscrieti pentru newsletter cu ajutorul formularului de mai jos:

Nume:

Telefon:

E-mail:

Ceas

Meteo
Fazele lunii


Fazele lunii

 

Preotii

Preotii


De la anul 1743, data înfiintarii parohiei în orasul Oradea si pâna la anul 1784, când s-a pus temelia bisericii de aici: comunitatea ortodoxa, neavând înca concesie pentru practicarea publica a cultului divin, apartinea la parohia din Velenta. În fruntea acestei parohii se aflau protopopii-vicare, care ajutati de capelanii lor îndeplineau functiile religioase ale credinciosilor din Velenta si Oradea-oras. Protopopii-vicare a caror nume de cunoastem sunt: protopopul loan, protopop Ignatie, ieromonahul Methodie, protopop Gheorghe Ranisavlievici, Arhimandrit Teodosie loanovici, dupa care a urmat Maxim Manuilovici. Toti acestia au locuit în resedinta episcopeasca de la Velenta.

Ca preoti pe lânga protopopii vicare, în a doua jumatate a veacului XVIII, aflam pe loan Clintocvici, Teodor Arsici, Dimitrie Fluturovici si pe capelanii Melentie Irimievici si Petru Fluturovici. Abia în anul 1784, când comunitatea ortodoxa a primit liber¬tatea cultului religios, s-a putut stabili si preotii ortodocsi aici în oras. înca din acest timp s-au înfiintat aici doua posturi pentru doi preoti. Preotii care au functionat în noua parohie de la anul 1784 si pâna în prezent, conform datelor scoase din arhiva parohiei, sunt urmatorii: Cel dintâi paroh, care alaturea de ctitorii Mihai Piispoki si Mihai Kristoff, au luptat pentru înfiintarea parohiei din orasul Oradea, a fost Ioan Clintoc(vici). Ei s-a nascut în satul Nojorid; la anul 1770 a fost hirotonit diacon, iar la anul 1774, a fost hirotonit preot pentru biserica din Velenta, fiind numit simultan si administrator protopopesc al Pestesului. Ca administrator protopopesc, el a dus o lupta dârza contra propagandei unitilor în satele de pe Valea Crisul repede ; iar ca paroh în Velenja, fara a mai lua în considerare protestele unitilor si catolicilor unguri, venea în orasul Oradea si oficia cultul divin în capela din strada Peta; aranja procesiuni la sfintirea grânelor, viilor; înmormântarile le executa cu deosebit fast. Aceasta intensa actiune a înspaimântat si pe Episcopul unit Meletie Kovacs, care vedea printr-însa periclitata cauza „Sfintei Uniri" aici în orasul Oradea, cauza redusa-si altcum la nimica. Deaceea el cere direct împaratului ca preotimea ortodoxa din Velenta sa fie oprita de a mai trece granita, orasului Oradea, fiind actiunea lor absolut dezastruoasa „Sf. Uniri".

Fruntasii enoriasi ai comunitatii din oras, luând în considerare activitatea de pâna acum a preotului loan Clintoc si gasind într-insul pe adevaratul pastor, care-si pune sufletul pentru turma sa, la anul 1784 îl cheama de preot la nou-înfiintata parohie din orasul Oradea. Aici a functionat din anul 1784 pâna la anul 1812. Ca preot în Velenta si dupa aceea în Oradea, dânsul alaturi de vicarei-protopopi a luptat mult pentru reînfiintarea vechii Episcopii de la Velenta. Dar toate straduintele lui au fost zadarnicite de catolicii unguri si românii uniti, care în asezarea unui Episcop ortodox aici la Oradea pedeasupra celor doua parohii puternice ortodoxe, întrezareau totala nimicire a Unirii si poate chiar desfiintarea Episcopiei unite de curând realizata. Cu ocazia constituirii Consistorului ortodox român din 0radea în anul 1792, preotul loan Clintoc este ales asesor (consilier) consistorial. În anul 1812 loan Clintoc devenind vaduv renunta la parohie si cere consiliului un certificat care sa cuprinda toata activitatea sa pastorala. Aceasta petitie, care pe lânga însemnatatea-i istorica, ne arata ca loan Clintoc a fost un preot bine apreciat nu numai de fruntasii bisericii din Oradea, ci si de toate autoritatile bisericesti ortodoxe, e urmatoarea: Prea cinstita comunitas a Orazi-Mari de legea greceasca neunita ; mie preacinstiti ! Eu mai jos numitul in anul 1770 Decembre 23 am venit aici diacon, iara în anul 1774 Ianuarie 20 zile mi s-a cetit Singhelie ca unui paroh, prin care m-am si asezat aici 41 de ani pâna în ziua de astazi; iara în anul 1781 în 21 Maiu am fost ales de cinstitul cler din varmeghia Binarii cel neunit si am fost trimis la Carlowitz cu cinstitul Domn Minai Kristoff la sobor-de-putati, carele s-a tinut doua luni si patru zile pentru punerea Mitropolitului a raposatului Moise Putnic. Iarasi in anul 1790 întâie zi August am fost aici trimis cu cel mai sus pomenit de bun neam Domnul Mihai Krisîoff si am fost trimis la Temesvar la sobor, unde s-a pus Mitropolit Excelenta Sa Domnul Stefan Stratimirovici, carele în ziua de azi stapâneste, unde am zabovit trei luni de zile. Iarasi în anul 1793 am fost ales iara de cinstitul cler si cu voe a cinstitei deputatii episcopesti cei de atunce înca si a adunarii noroadelor ce era strinsi si am fost pus asesor de Consistorium în 29 a lunei August, unde ma aflu si pâna în ziua de astazi, dupa ce în anul 1798 am fost ales iara de Preacinstitul Episcop al nostru Pavel Avacumovici si pus administrator la cinstita Protopopie a Pestesului, unde slujind eu 10 ani întregi, 17 biserici s-au zidit din iznov cu multa truda si vorbe ale mele. Preacinstita comunitas! Aceste doua slujbe si ostenele necum sa fie cu putinta a le plini toate cu amaruntul cineva, ce înca si a le gândi s-ar îngreoia, mai vârtos cele mai sus scrise doua deputatii pa aceasta vreme a-si lasa casa pustie cu soata bolnava si cu prunci neputinciosi, ce am lasat eu, si iara fara învatatura si fara de-a sti limbi a merge în tara straina cum am fost silit a merge si a sta înainte a tot neamul neunit cât sa afla sub împaratia aceasta, si unde si toti Domnii Episcopi erau de fata si afara de dânsii o suma de fete deputati, adica din eter 25, din militari 25, din mireni iarasi 25 si împreuna cu aleasa fata împarateasca, adica comisar. Pentru ce dara cu mare umilinta si jelnica inima caz înaintea cinstitei comunitas, ca mie, dupa aceste în sus puse osteneli si grele slujbe ale mele, o cinstita si datornica Testimonie sa le si aiba în vorba, dupa care cinstita mila asteptând ramân, Al Cinst. comunitas smerit slujitor, loan Clintoc(vici) Asesor Consistorului neunit. Preacinstitei comunitas neunite a Orazii Mari, mie prea cinst frati si fii sufletesti, smerita cerere a înlountru scrisului". Aceasta petitie scrisa cu litere cirile este trecuta integru în Procesul-Verbal Deodata cu loan Clintoc tot de la parohia Velenta a trecut la biserica din orasul Oradea ca al doilea paroh si preotul Dimitrie, Fluturovici el a servit aici pâna în anul 1795, când a încetat din viata. Pe timpul acestor preoti la biserica noastra a mai servit ca ajutor de preot Melentie Irimievici tot de la biserica din Velenta; nu se arata însa — când a venit la aceasta biserica si nici cât a stat aici sau unde a plecat. In locul decedatului Dimitrie Fluturovici, ca paroh a venit Ioan Beothy de la, parohia Urvind (plasa Alesd) servind aici ca preot din anul 1795 pâna în 1811, când a încetat din vieata.

Cu ocaziunea constituirii Consistorului din Oradea, loan Beothy este numit asesor consistorial, si administrator protopopesc al Luncei. Pe lânga preotii loan Clintoc si loan BeOthy, ambii fiind administratori protopopesti, în calitate de capelan au servit George Vasilievici si Vasile Davidovici. Acest din urma la înfiintarea Consistorului a fost si el numit asesor consistorial. Despre Vasilievici nu se stie cât a stat în serviciul bisericii, Davidovici însa a ramas aici capelan pâna în anul 1810 când muri. In locul lui Vasile Davidovici a fost ales de capelan fiul sau Zaharie Davidovici dar dupa un serviciu de abia doi ani, la anul 1813 adica de capelanie. Dupa moartea preotului loan Beothy (1811), protopopul Mihai Manuilovici face propunere Consiliului Parohial ca sa aleaga alt preot, aratând ca pentru obtinerea parohiei din Oradea au înaintat petitie Meletie Stancovici din Diosig, Nicolae Csigarida din Cartag si Teodor Porumb din Cefa. Consiliul Parohial, luând în considerare frumoasele pregatiri ale lui Meletie Stancovici, care a fost învatator în Lipova, cu unanimitate îl alege de preot la biserica, din orasul Oradea. În anul 1814 Meletie Stancovici e ales de asesor consistorial. El a servit ca preot pâna în anul 1818, când abdica de parohie. Parohia devenita vacanta prin abdicarea lui loan Clintoc, fiind administrata de capelani si un timp de ajutorul de preot Irimievici, a fost îndeplinita abia în anul 1817, ales fiind preotul Iosif Popovici din Clieresig. Între preotii care îndeplinesc functii religioase la biserica noastra, în timpul de la 1818—1824, aflam si pe George Cojogneanu. Intr-o consemnare ce o purta dânsul despre credinciosii care sa marturisesc si împartasesc cu sfintele taine sa iscaleste : preot la l parohie a fo protopopiatului. In procesele verbale nu sa afla nici o urma de alegerea ori numirea sa de paroh la aceasta biserica. Devenind astfel paroh al Oradiei, losif Popovici în anul 1825 a fos numit de protopop al tractului Pestes de catre Mitropolitul Stratimirovici din Carlovit. Ca preot a servit pâna la anul 1837 când bolnavindu-se grav a abdicat atât de parohie cât si e administrarea protopopiatului Pestes, retragându-se la fosta lui parohie din Cheresig. Episcopul Aradului Gherasim Rat, aflând despre abdicarea preotului-protopop losif Popovici, referitor la parohia din Oradea ramasa vacanta scrie Consistorului din Oradea ca: „losif Popovici ptângându-se despre neputintele sale, prin o întinsa aicea rugare a resignatia parohia sa de acolo din Oradea-Mare, rugând resignatia sa a se primi si dânsului a se îngadui de a se retrage si a vietui in parohia sa din Cheresig, fiind ca asa cere starea sanatatii dânsului. Aceasta cinstitului mie Consistoriam pentru cunostinta sa, cu aceea am aflat a înstiinta, ca despre parohia aceea goala ramasa a Orazii-Mari, pâna Ia alte urmari, vremelnica provizie sa se faca, ca poporenii ei nimica scaderi sa nu sufere.. În timpul cât a servit losif Popovici ca preot, a avut de capelan pe Ilie Poynar (1825 - 1832), apoi pe Puvel Fâsie (1832-1871) Paul Fâsie, care a functionat în calitate de capelan si sub protopopii Atanasie Botco si Simeon Bica, la început a fost paracliser la biserica din oras; dar dupa ce a învatat putina carte si fiind bun cântaret, a facut cursurile teologice la Arad, devenind cantor si învatator la scoala confesionala ortodoxa româna din Oradea si mai la urma capelan pâna la moartea sa. Memoria lui a dainuit mult timp între credinciosii bisericii ortodoxe, care cu multa dragoste si evlavie reaminteau pe „popa Pavel". În locul capelanului Zaharie Davidovici — abdicat în anul 1813 — a fost ales tot ca si capelan preotul Simeon Popovici -deia biserica din Velenta, care a servit din anul 1813 pâna în anul 1825. Dupa el a urmat tot ca si capelan Gavril Popovici, din anul 1828-1830 Cum vedem din aceste date, ambele parohii din orasul Oradea erau administrate de câte un capelan si anume: parohia lui losif Popovici, fost paroh-protopop, era administrata de llie Poy-nar, apoi de Paul Fâsie; iar parohia devenita vacanta prin departarea de aici a lui Meletie Stancovici, de catre Simeon Popovici si de Gavril Popovici Protopopii din Oradea, de la înfiintarea Consistorului si pâna la introducerea Statutului Organic erau simultan si presedintii acestui Consistor, domiciliind în Velenta, unde era resedinta Consisîorului, fiind si parohi la biserica de acolo. În anul 1828, protopopul Orazii si presedinte al Consistorului din Valenta Maxim Manuilovici, este ales si confirmat Episcop ai Eparhiei Vârset—Caransebes. În locul lui, ca protopop ai Orazii si ca presedinte al Consistorului din Velenta, a fost numit Atanasie Botco, protopopul Boros—Ineului. Despre aceasta numire, Episcopul Aradului losif Putnic în cunostinteaza si comunitatea bisericeasca ortodoxa din Oradea prin urmatoarea adresa: „Excelenta Sa Domnul Arhiepiscop si Mitropolitul Carlowitzului Stefan Stratimirovici de Kulpin, dupa ce Prezesul Consistorului din Varad - Velencze si protopresbiterul Orazii-Mari Maxim Manuilovici prin a Sa Preasfintita Craiasca si Apostoliceasca Maiestate s-ar fi rezolvit de Episcop Vârsetului, cea mai mare îngrijare a avut despre aceea: ca sa poata pune în locul pomenitului prezes alt barbat vrednic de a purta sarcina aceea, si pe unul ca acela sa aseze acolo, carele precum cu purtarea sa, asa si cu fapta sa fie pilda buna a tot clerului si poli Procesul verbal nr. 50/1813 porului, carele asezatului într-însui încrezamânt a raspunde, si îndestul a face sa fie harnic si silitor. Deci batar ca Excelenta Sa dupa preaînalta putere Arhiepiscopeasca, fiind Eparhia Aradului înca sub administratie, ar fi putut singur de sine pe cine ar vrut vrea sa anomeasca acolo la Oradea-Mare de Prezes si protopresbiter, totusi în ghimpreuna sederea noastra a Episcopilor a luat lucrul înainte, si ascultându-ne si pe noi, iar mai vârtos pre mine si pre Prezesul de mai înainte pe Preasfintia Sa Domnul Episco¬pul Varsatului Maxim Manuilovici ca pre unii ca aceia la care-s mai cunoscute starile împrejur ale Eparhiei Aradului, s-a numit si rânduit Atanasie Botco Protopresbiterul Boros-lneului, ca sa mearga la Oradea-Mare de Protopresbiter si Prezes Consistorului-de legea noastra din Vârad-Velencze, nu altmintrelea si paroh dintâiu la Oradea-Mare, carele precum lucrurile, greumanturile asa sa le poarte, casi prezesul de mai înainte, nu altmintrelea si obis¬nuitele venituri de Prezesie, Protopresbiterie si parohie sa le traga si haznâleasca. — Asadara . . . deosebi am voit a va înstiinta despre aceasta pre Dumneavoastra iubita Comunitate ca sa stiti si sa cunoasteti pe Atanasie Botco a fi anumit si rânduit de prezes Consistoriului nostru din V. Velenta, protopresbiter si paroh-Orazii-Mari, aceea însasi putere, îndreptare si rânduiala, cu care a fost prezesul de mai înainte... Arad, 8 Aprilie 1829. losif de Putnic, Epp." Din aceasta circulara se poate constata ca, Atanasie Botco a fost numit nu numai protopop si presedinte al Consistorului, ci simultan si ca întâiul paroh la una din parohiile vacante ale Orazii, fara ca la aceasta numire sa se fi cerut separat si asentimentul comunitatii. Prezenta Iui Atanasie Botco în fruntea parohiei Oradea n-a fost binevazuta de catre conducatorii de aici, mai ales ca fiind el nu numai protopop ci si presedinte al Consistorului, notabilitatile parohiei nu puteau admite, ca în chestiile administrative ale paro¬hiei sa aibe amestec si preotul. Atanasie Botco însa, ca primul paroh al bisericii si totodata protopop, presedinte al Consistorului pretindea categoric si indiscutabil, ca în problemele parohiei — oricare ar fi acelea — sa fie însus chemat si consultat la sedintele Consiliului parohial. Tot odata a mai pretins, ca Procesele-Verbale ale comunitatii sa fie redactate si în româneste, deoarece majoritatea credinciosilor o formeaza Românii. La asta s-au opus câtiva fruntasi greci-macedo-români maghiarizati, care nu admiteau preotului nici un amestec în afacerile administrative ale parohiei, nici chiar atunci, când acel paroh este protopop si presedinte al Consistoriului. Certele pe aceasta tema între unii fruntasi ai bisericii si parohul Atanasie Botco au devenit atât de acute, încât acestia in mai multe rânduri au încercai a-l opri sa îndeplineasca servicii în biserica. Aproape în fiecare sedinta a Consiliului parohial i se vota neîncredere si se redacta câte-o acuza contra lui la Episcopie, ba pâna si la Mitropolitul din Carlowitz, cerându-i inzistent revocarea lui Atanasie Botco din postul de primul paroh al Orazii, precum si reducerea parohiilor de la doua la una si trimiterea unui alt preot aici.

Toste încercarile Episcopului Gherasim Rat de a mulcomi spiritele agitate de atâta ura contra preotului Atanasie Botco ramân fara rezultat pozitiv, fiinca fruntasii parohiei cereau repetit cu insistenta revocarea lui din parohie, sau reducerea parohiilor la una si trimiterea altui preot.


Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro